Werkzaamheden

Iedere vennootschap, éénmanszaak of vereniging heeft nood aan een speciefieke aanpak op ieder ogenblik van haar levenscyclus.

Beacon Fisc biedt ondersteuning bij het nakomen van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en dit op de maat van de zaak.

Voor éénmanszaken/vennootschappen

 • begeleiding bij het vervullen van opstartformaliteiten zoals keuze van de ondernemingsvorm (éénmanszaak, vennootschap), financieel plan, inschrijving van de onderneming, registratie als aannemer en aanvraag BTW nummer,...
 • begeleiding bij overname van een bestaande zaak
 • het voeren van de volledige boekhouding
 • Assistentie bij de administratieve organisatie (debiteuren- en crediteurenbeheer, facturatie)
 • Assistentie bij het voeren van intern gevoerde boekhouding
 • begeleiding van de jaarafsluiting, het opmaken van de jaarrekeningen en de nodige fiscale optimalisatie
 • opmaak BTW aangiften en vervullen van BTW formaliteiten
 • opmaak fiscale aangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting) en optimalisatie
 • opvolging van vennootschapsrechterlijke verplichtingen (benoemingen en herbenoemingen, statutenwijzigingen, kapitaalsverhoging ed)

Voor verenigingen

 • Voeren van boekhouding
 • BTW administratie
 • Assistentie bij de jaarafsluiting en Algemene vergadering
 • Opmaak jaarrekening ten behoeve van de griffie
 • Opmaak aangifte Rechtspersonenbelasting